>

örgü bebe elbise anlatımı |  görsel 1
Malzeme : Nako Rekor –Nako Bebe Color Renk no : 517 lacivert (Rekor 2 Yumak), 85292 mavili (B.Color 2 Yumak) Şiş no : 3,5 Örgü şekli : Düz örgü Aksesuar : 4 adet düğme Beden : 6-9 ay ARKA : Lacivert iplik ile 158 ilmek başlanacak. 2 sıra haroşa yapıldıktan sonra Nako Bebe Color iplikde lacivert iplik ile beraber götürülerek diagramdaki desen etek ucuna yapılıp yine lacivert iplik ile örgüye devam edilirken ara ara 10 ilmek kesilerek 148 ilmek ile örgüye devam edilecek.Tüm beden boyu 32 cm olduğunda Nako Bebe Color iplik bağlanıp örgüye başlanırkenara ara 59 ilmek kesilerek 89 ilmeğe düşülecek. Bebe Color ile 5 cm örüldükten sonra yanlardan kol evi oyuntusu için 1 kere 4 ilmek, 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 1 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Tüm beden boyu 51 cm’de arka yaka ortasından 17 ilmek yanlardan 2 kere 5’e ilmek kesilirken aynı zamanda omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 8 ilmek olarak kesilerek arka parça bitirilecek. ÖN : Arka parça gibi başlanıp aynı sıralı işlemler tekrarlanarak örgüye devam edilip beden boyu 32 cm olduğunda bebe iplik bağlanıp örgüye başlanırken ara ara 59 ilmek kesilip 89 ilmeğe düşülecek. Daha sonraki sırada 42 ilmek örülüp bu ilmeklerin sonuna 5 ilmek şişe artış yapılıp bu parça 47 ilmeğe çıkarılacak. Diğer 47 ilmeklik parçada ayrı olarak örülüp ön ayrım yerinden itibaren 10 sıra örüldüğünde ağ ön parçada 3 ilmek içerden 1. ilik açılıp daha sonra her 12 sırada bir 3 kere ilik açılıp bu parçada toplam 4 adet ilik açılacak. Son ilik üzerine 2 sıra örüldükten sonra ön yaka kesimlerine başlanacak. Yaka kenarından 1 kere 6 ilmek, 1 kere 5 ilmek, 1 kere 4 ilmek, 1 kere 3 ilmek...

örgü elbise anlatım |  görsel 1
Model adı : CM-019 Serin Elbise Zorluk derecesi : Kolay İlgili şiş numaraları : 4 İlgili tığ numaraları : 3 Yaş grubu : 1,5-2 yaş Örgü şekli : Düz örgü, ters örgü, ilmek kaydırma, haraşo, 2+2 lastik örgü, zincir, sık iğne Aksesuar: Kordon Gerekli malzemeler : Serin 3553 (2 yumak), Serin 73 (1 yumak) Mevsim : İlkbahar, Yaz, Sonbahar Yapılışı: ARKA: 80 ilmek başlanır, haraşo örgüye geçilir. Beden boyu 13 cm olduğunda 5 ilmek arayla; 1 ilmek geri dönüş tekniği uygulanarak 5 sıra düz örülür, 5 ilmek haraşo, 1 ilmek geri dönüş tekniği uygulanarak 5 sıra düz örülür...şeklinde örülerek birit yapılır. Sonraki sırada ilmekler 2+2 lastik örülmeye başlanır. Beden boyu 26 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 8’er ilmek artış yapılır, ilmekler; 2 sıra düz, 1 diş haraşo, 2 sıra düz...şeklinde beden boyunca örülür. Sonraki sırada 8 defa; 6 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, kalan ilmekler 2+2 lastik örülür. Beden boyu 38 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 26 ilmek, sonraki sırada omuzlarda kalan 27’şer ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN: 80 ilmek başlanır, arka beden gibi örülür. Beden boyu 13 cm de her iki taraftan 18’er ilmek 2+2 lastik örülürken, ortada kalan 44 ilmeğe diyagramdaki model uygulanır. Beden boyu 36 cm örülerek yaka i...

kırmızı elbise anlatım |  görsel 1
  Model adı : CM-001 Carmen ve Lüks Minnoş Elbise Zorluk derecesi : Orta İlgili tığ numaraları : 2 Yaş grubu : 18 ay Örgü şekli : Trabzan, kafes örgü, zincir, sık iğne, birit ilik Gerekli malzemeler : Lüks Minnoş 3641 (2 yumak), Carmen 21233 (25 gr) Mevsim : Sonbahar, Kış, İlkbahar Yapılışı: Örgüye robadan başlanır. 100 adet zincir çekilir, geri dönülür. 5.zincirden başlanarak diyagram uygulanmaya başlanır. Beden boyu 3 cm olduğunda her iki taraftan sık iğne ile bağlantı yapılarak yuvarlak sıralar şeklinde örülmeye başlanır. Beden boyu 12 cm olduğunda oluşan dilimlerden sırasıyla; ön beden, kol, arka beden ve diğer kol için; 6’şar dilim şeklinde 4’e ayrılır. Ön ve arka beden için ayrılan dilimler birleşitirilerek örgüye diyagramın 13.sırasından itibaren devam edilir. Diyagramın 33.sırasından başlanarak dilimler ayrı ayrı örülüp, bitirilir. Etek uçlarına, kol ve yaka etrafına 21233 renk no.lu Carmen ipliği ile sık iğneyle fırfır yapılır. Ön yakaya birit ilik yapılır, 1 adet düğme dikilir.  ...

BEBEK JİLE ANLATIM |  görsel 1
Yapılışı:3,5 numaralı şişle 106 ilmek başlanır.ön kol oyuntuları için önce iki taraftan 3er ilmek, sonra her ön sırada 3 ve 2 ilmek eksiltilir. kalan 90 ilmekte sıra sonu ve başından 5 er ilmek sışında kalan ilmekler, 2 ilmekte bir birer ilmek eksiltilir. İlmek sayısı 50 olur. 50 ilmek 7 cm örülür, yaka eksiltmelerine başlanır. önce ortadaki 10 ilmek bir defada kapatılır. sonra iki taraftan her ön sırada 3-2-2-1-1 ilmek eksiltilir. omuzlara kalan 11er ilmek koltuk eksiltmelerinden itibaren 14,5 cm olana kadar devam eder ve kapatılır. elbisenin alt kısmı 2 düz 2 ters, roba kısmı lastik bir düz bir ters şeklinde örülmüştür.

bebek elbise anlatımı |  görsel 1
YAPILIŞI 3 nolu şişimizle etek kısmından  35 ilmek düz örgü ile başlanır  2sıra sonra kalpmotiflerine geçilir her sırada 1,iki yandan 1er ilmek eksilterel kol oyuğuna kadar örülür kol oyuğu için 3er kere 1er ilmek eksiltilirsonrasında tam ortadaki ilmekten kalp motifi oluşturulur yaka için ortadaki 16 ilmek kesilir daha sonra 3er ilmek ,2kere 2şer ilmek ve 3 kere 1er ilmek kesilir arka tarafta orta kısmına kalp motifi örülmez arka ve ön bittikten sonra tek omuz dikilir yakaya şiş takılıp 3 sıra haroşo örülür diğer omuz dikilir kollara şiş takıp 3er sıra haroşo örülür kenarlar dikilir etek uçlarına tığ ile fırfır geçirilir kol kenarına isteğe göre tamamına veya yarısına fırfır geçirilir resimlere tıklayarak büyük hallerini görebilirsiniz bebek örgüleri bebek battaniyeleri patik şapka modelleri

bebek elbise anlatım |  görsel 1
Model adı : CM-018 Lüks Minnoş Lovely Baby Elbise Zorluk derecesi : Kolay İlgili şiş numaraları : 3.5 Yaş grubu : 1,5-2 yaş Örgü şekli : Düz-ters örgü, ajur modeli, burgu modeli, 1+1 lastik örgü 6 adet düğme Gerekli malzemeler : Lüks Minnoş Lovely Baby 80872, Ninni Bebe 300, Lüks Minnoş 2244 (1’er yumak) Mevsim : Sonbahar, Kış, İlkbahar Yapılışı: ARKA: 105 ilmek başlanır, 4 sıra düz, 1 sıra ajur modeli örülüp, düz örgüyle devam edilir. Beden boyu 5 cm olduğunda 4 sıra 2244, 4 sıra 80872, 4 sıra 300 renk no.lu iplikle örülür, 80872 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. Beden boyu 23 cm olduğunda; 2 ilmek beraber alınarak 1 ilmek kesilir, yanındaki 2 ilmek beraber alınarak 1 ilmek kesilir...şeklinde 53 defa 1’er ilmek kesilerek 52 ilmeğe düşülür. Sonraki sıradan itibaren 2244 renk no.lu iplikle 1 cm 1+1 lastik örülüp, 80872 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. Beden boyu 28 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 32 cm olduğunda yaka için ilmekler 18+22 şeklinde ayrılarak örgüye 2 parça halinde devam edilir. 22 ilmeğin arka ortasından itibaren 4 ilmeği 1+1 lastik örülmeye başlanır. Beden boyu 39 cm de 22 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. 18 ilmek örülürken aynı şekilde örülürken, arka ortasında şişe 4 ilmek artış yapılır. Etek ucunda ajur yapılan sıradan içe doğru kıvrılarak dikilir. Sağ arka ortasında 2 cm arayla 2 adet ilik açılır. ÖN: 10...

ÖRGÜ ELBİSE ANLATIM |  görsel 1
Model adı : CM-016 Serin ve Rustic Elbise Zorluk derecesi : Kolay İlgili şiş numaraları : 4 Yaş grubu : 2-3 yaş Örgü şekli : Düz-ters örgü, haraşo Gerekli malzemeler : 208, 1131 (1’er yumak), 21249 (1 yumak) Mevsim : İlkbahar, Yaz Yapılışı: ARKA: 90 ilmek başlanır, düz örülür. Beden boyu 11 cm olduğunda her iki taraftan, her düz sırada 3 defa 1’er, 4 sıra arayla 6 defa 1’er, 2 sıra arayla 5 defa 1’er, her düz sırada 16 defa 1’er ilmek kesilir. Bu işlemler yapılırken aynı zamanda beden boyu 14 cm de 1131 no.lu iplikle 2 sıra düz, 208 renk no.lu iplikle 3 cm düz, 1131 no.lu iplikle 2 sıra düz...şeklinde örülür. Beden boyu 43 cm örülerek yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 16 ilmek bir defada, sonraki düz sırada her iki tarafta kalan 7’şer ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN: 90 ilmek başlanır, arka beden gibi örülür. Beden boyu 41 cm örülerek yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 10 ilmek defada kesilerek örgüye 2 parça halinde devam edilir. Yakanın her iki tarafından, her sırada 5+3+2 ilmek kesilir. Beden boyu 45 cm de ilmekler sıfırlanır. YAKA: Ön beden yaka etrafından şişe 34 ilmek çıkarılır, omuz için şişe 10 ilmek başlanır, arka beden yaka etrafından şişe 34 ilmek çıkarılır, omuz için şişe 10 ilmek başlanır. Toplam 88 ilmekle 4 cm haraşo örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. İçe kıvrılarak dikilir. HAZIRLANIŞI: Arka ve Ön bedenler kol evleri 9’ar cm a&cc...

bebek elbise anlatım |  görsel 1
Model adı : CM-019 Serin Elbise Zorluk derecesi : Kolay İlgili şiş numaraları : 4 İlgili tığ numaraları : 3 Yaş grubu : 1,5-2 yaş Örgü şekli : Düz örgü, ters örgü, ilmek kaydırma, haraşo, 2+2 lastik örgü, zincir, sık iğne Aksesuar: Kordon Gerekli malzemeler : Serin 3553 (2 yumak), Serin 73 (1 yumak) Mevsim : İlkbahar, Yaz, Sonbahar Yapılışı: ARKA: 80 ilmek başlanır, haraşo örgüye geçilir. Beden boyu 13 cm olduğunda 5 ilmek arayla; 1 ilmek geri dönüş tekniği uygulanarak 5 sıra düz örülür, 5 ilmek haraşo, 1 ilmek geri dönüş tekniği uygulanarak 5 sıra düz örülür...şeklinde örülerek birit yapılır. Sonraki sırada ilmekler 2+2 lastik örülmeye başlanır. Beden boyu 26 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 8’er ilmek artış yapılır, ilmekler; 2 sıra düz, 1 diş haraşo, 2 sıra düz...şeklinde beden boyunca örülür. Sonraki sırada 8 defa; 6 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, kalan ilmekler 2+2 lastik örülür. Beden boyu 38 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 26 ilmek, sonraki sırada omuzlarda kalan 27’şer ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN: 80 ilmek başlanır, arka beden gibi örülür. Beden boyu 13 cm de her iki taraftan 18’er ilmek 2+2 lastik örülürken, ortada kalan 44 ilmeğe diyagramdaki model uygulanır. Beden boyu 36 cm örülerek yaka için ön ortasından 14 ilmek kesilerek örgüye 2 parça...