>

Yapılışı:Sol Ön: (Giyildiği zaman) Mavi örgü ipliği ile örgü şişine 34(36) ilmek atarak, 6 sıra 1/1 lastik örün. 7. sıradan itibaren mavi örgü İpliği İle 40(46) sıra düz örgü örün. Devamında sırasıyla, 2 sıra krem, 2 sıra mavi, 16(18) sıra krem, 2 sıra mavi, 2 sıra krem ve 14 sıra mavi örgü İpliği İle düz örgü örün. Bu arada örgü boyu 1/1 lastikten, 28 cm. 70 sıra (31 cm. 78 sıra) olduğu zaman ön yaka İçin, ön ortasından her 2. sırada sırasıyla 6-5-3 ve 2 İlmek keserek örün. Kalan 18(20) İlmeği bir kerede kesin.Sag Ön: Sol önde uygulanan işlemleri ters uygulayarak örün.Arka: Mavi örgü ipliği ile örgü şişine 64(68) ilmek atarak, 6 sıra 1/1 lastik örün. 7. sıradan İtibaren mavi örgü ipliği ile 40(46) sıra düz örgü örün. Devamında sırasıyla, 2 sıra krem, 2 sıra mavi. 16(18) sıra krem, 2 sıra mavi, 2 sıra krem ve 14 sıra mavi örgü İpliği ile düz örgü örün.Bu arada örgü boyu 1/1 lastikten İtibaren 29 cm. 72 sıra (32 cm. 80 sıra) olduğu zaman arka yaka için örgü ortasından. 20 ilmeği bir kerede kesin. Sağ tarafı keserek örün. kalan 18(20) İlmeği omuz için bir kerede kesin. Aynı işlemleri ters uygulayarak, beklemede olan sağ tarafı da örün.Kol: ikisi de aynı şekilde, mavi örgü ipliği ile örülecek. Örgü şişine 40(44) İlmek atarak. 8 sıra düz örfgü örün. 9. sıradan İtibaren kol şeklini verebilmek İçin iki kenardan her 4. sırada 10 kere 1 İlmek, arttırarak, 48(54) sıra düz örgü örün. ilmekleri bir kerede kesin.Bitirme:Örgü parçalarını ölçüleriyle sabltleyip, nemli bezle örterek kurumaya bırakın.Omuzları blrleştlrin. Kolları yerlerine takın. Kol alt ve yan dikişleri birleştiriri. Yaka bantı için yaka kenarından, mavi örgü ipliği İle eşit aralıklarda, sağ önden 22, arkadan 34 ve sol önden 22 İlmek alarak, örgü şişine geçirin. Toplam 78 ilmek üzerinden 3 sıra ters örgü ve 6 sıra 1/1 lastik örerek İlmekleri bir kerede kesin. Ön ortasında, etek ucundan yaka başlama noktasına kadar, fermuarı gizli dikiş ile tutturun. Sol önde krem örgü uzıırinn ma ; orgu...

Yapılışı:BERE:112 ilmek atalım ve 6 sıra haroşo çalışalım. 4 sıra düz örgü, 2 sıra fındık işi ve tekrar düz örgüyle devam edelim. Lastikten 40 sıra (=10.5 cm.) sonra 5 eksiltmeyi şöyle yapalım: 1 düz, *20 düz, 2 düzden beraber*, *dan* 5 defa tekrar edelim. 1 düz. Bu 5 eksiltmeyi kolonlu olarak her 2 sırada 3 defa tekrar edelim (=92 ilmek). 4 sıra düz örgü çalışalım, sonraki 2 tek sırada, tüm sıra boyunca 2 düzden beraber çalışalım, kalan 23 ilmeği şişte asılı bırakalım.Hazırlanışı:BERE:İpliklerin arasını, sarı tulumları rahatça geçirebilmek için ilik gibi açalım. Berenin kenarlarını dikelim. İğne ve sarı ile her fındık işinin etrafına gül desenlerini işleyelim.Yapılışı:KAZAK:SOL ARKA:Sarı ile 46 ilmek atalım ve 6 sıra haroşo çalışalım. Daha sonra 40 ilmek delikli örgü ve 6 ilmek de haroşo ile devam edelim. Lastikten 46 sıra (=11 cm.) sonra eşit aralıklarla (18 sırada bir) 3 ilik açalım. Lastikten 100 sıra (=24 cm.) sonra tüm ilmekleri kapatalım.SAĞ ARKA:Sol arka gibi fakat simetrik olarak ve ilikleri açmadan çalışalım.ÖN:Sarı ile 88 ilmek atalım ve lastiği sol arka gibi çalışalım. İşimize şöyle devam edelim. 6 ilmek düz, 76 ilmek delikli örgü, 6 sıra düz. Lastikten 78 sıra (=19 cm.l) sonra yaka oyuğu için orta 22 ilmeği kapatalım ve ortaya doğru her 2 sırada 3, 2 ve 1 ilmeği kapatarak her iki tarafı ayrı ayrı tamamlayalım. Yaka oyuğu başlangıcından 22 sıra (=5 cm.) sonra omuzlar içinkalan 27 ilmeği kapatalım.KOL:Sarı ile 46 ilmek atalım ve lastik için 8 sıra haroşo çalışalım. Daha sonra şöyle devam edelim: 3 ilmek düz, 40 ilmek delikli örgü, 3 ilmek düz. Kenarlarda her 6 sırada 8 defa 1 ve her 4 sırada 4 defa 1 ilmek arttıralım. Lastikten 70 sıra (=17 cm.) sonra elde ettiğimiz 70 ilmeği kapatalım.Hazırlanışı:KAZAK:Ön, arka ve kollardaki delikleri beyaz iplik ile şemada görüldüğü gibi delik işi ile işleyelim. (0.5 cm. eninde). Omuzlan ve yanları dikelim, kolları kapatalım ve takalım. Sarı ileyaka oyuğu yuvarlağı boyunca 80 ilmek toplayalı...

YAPILIŞI:(HIRKA)ARKA:63 ilmek atalım ve 7 sıra haroşo çalıştıktan sonra fantezi yaprak örgüsü 1 ile devam edelim. 14 sıra sonra ters örgüye geçelim. Lastikten 17 cm.(=58 sıra) sonra kollar için kenarlarda her 2 sırada 2 defa 4 ilmek, her 2 sırada 4 defa 5 ilmek ve 6 ilmek arttıralım. Elde edilen 119 ilmeği çalışalım. 10 cm. sonra bütün ilmekleri asılı bırakalım.SAĞ ÖN:51 ilmek atalım. 7 sıra haroşo çalıştıktan sonra fantezi yaprak örgüsü 1 ile devam edelim. Lastikten 14 sıra sonra şema A’daki fantezi yaprak örgüsü 2 ile devam edelim. Eksiltmeleri yaka için sağdan arttırmaları kol için soldan şemayı olduğu şekilde çalışalım. Lastikten 98 sıra (=29 cm.) sonra kalan 47 ilmeği asılı bırakalım.SOL ÖN:Sağ ön gibi ama simetrik çalışalım. Yalnız 14. sıradan sonra ters örgü ile devam edelim.YAPILIŞI:(K1SA PANTOLON) SAĞ BACAK:55 ilmek atalım. 7 sıra haroşo çalıştıktan sonra yaprak örgüsü B ile devam edelim. Arttırmaları kenarlarda şemada verildiği gibi çalışalım. (71 ilmek). Yine eksiltmeleri çalışalım. Pantolon ağından 64 sıra sonra kemer için 6 cm. 1/1 lastik çalışalım. İlmekleri kapatalım.SOL BACAK:Sağ bacak gibi çalışalım. Yalnız 14. sıradan sonra ters örgü ile devam edelim. Pantolon ağından 50 sıra sonra 1 kenar ilmeği ile solda 1 motif çalışalım.YAPILIŞI: (ŞAPKA) -3.5 no.lu şişler ile 84 ilmek atalım ve şöyle çalışalım: *11 ilmek ters örgü, 1 ilmek düz örgü*, 6 defa *dan* tekrar edelim. 7 cm. sonra düz örgüden önce 2 tersten beraber çalışalım. Sonra şapkanın kenarları için fantezi yaprak örgüsü 1 ile devam edelim. 14 sıra sonra 8 sıra haroşo çalışalım. İlmekleri kapatarak kurdeleleri dikelim.Hazırlanışı:Sırtı, kotları iğne ardı ile kapatalım. Kollar boyunca 31 ilmek toplayarak 14 sıra fantezi yaprak örgüsü 1 çalışalım. 8 sıra haroşo çalıştıktan sonra ilmekleri kapatalım. Kol altlarını ve yanları dikelim. Yaka oyuğuçevresinden 20 ilmek toplayarak 10 cm.lastik çalışalım. Öne ve kollara fotoğrafta görüldüğü gibi kurdeleler yapıp gizli dikişlerle...

BEDEN:3-6 ayMALZEMELER: • 75 gr. mavi bebe yünü-2.5ve 3 no. lu şişler• 7 adet hazır beyaz yaka• 3 adet mavi düğmeKULLANILAN ÖRGÜLER:• Düz örgü• Haroşo• Fantezi örgü ‘Ajurlu örgünot:3 no. lu şişler ve düz örgü ile çalışılan 10*10cm. lik bir kare 33 ilmek ve 40 sıraya eşittir.Yapılışı:ARKA:122 (132) ilmek atalım ve 1 cm haraşo örelim. Şu şekilde devam edelim: 2 sıra dğz örgü,14 sıra 1 no.lu fantezi örgü, 4 sonra düz, son sıra esnasında 10 (14) arttırmayı = 132 (146) eşit bir şekilde yapalım. 2 no.lu fantezi örgü ile devam edelim. Bordürden 26 cm (34) sonra reglan için iki kenardan 1 defa 3 ilmek, 2 ilmek4 defa her 2 sırada ve 5 defa 1 ilmek kapatalım. = 100 (114) ilmek. Reglan başlangıcından 5 (7) cm sonra iki ilmeği düz olarak beraber örerek ilmekleri kapatalım.ÖN:Reglan başlangıcından 2 (4) cm’e kadar aynen arka gibi çalışalım. Yaka oyuğu için orta 44 (58) ilmeği boşa alalım ve bunların her iki kenarından her 2 sırada 3 defa 6 ilmek ve 2 defa 5 ilmek açığa alalım. Yaka oyuğu başlangıcından 3 cm sonra bütün ilmekleri iki ilmeği düz olarak beraber örerek kapatalım.KOL:53 (57) ilmek atalım ve haroşo çalışalım. 1 cm sonra, tüm örgüye şu şekilde devam edelim: 1 sıra düz örgü, örgünün ters yüzüne ve 3 ilmek arttırmasını eşit bir şekilde yapalım. = 56 (60) ilmek. 2 no.lu fantezi örgü ile, 1 kenar ilmek ile başlayarak ve motifin 7. (5.) ilmeğinden başlayarak devam edelim. Kenarlardan her 4 sırada 12 (16) defa 1 ilmek arttıralım = 80 (92). Bordürden 13 (18) cm sonra, reglan için 1 defa 3 ilmek, sonra her 2 sırada bir 4 (3) 2 ilmek ve 5 (10) defa 1 ilmek = 48 (54) ilmek.5 cm (7) reglan başlangıcından sonra bütün ilmekleri kapatalım.YAKA:Yakadan başlayalım. 91 (98) ilmek atalım ve haroşo çalışalım. 1 cm sonra, işin tersine 1 sıra düz örgü, örgünün ters yüzüne ve 91 (98) ilmek arttırımını eşit bir şekilde yapalım = 182 (196) ilmek 3 no.lu fantezi örgü ile devam edelim. Örnek bittikten sorna 6 sıra düz ve 6 sıra haraşo örelim: yani: 4 sıra düz örgü zı...

örgü bebek yelek anlatımı |  görsel 1
RENK K876-K3181’ er çile +100gr 4 numara şiş tek kat Yakadan 77 ilmek krem ile başlayın. Aşağı doğru örerken yaka kenarı için 5’ er ilmek 1 ters 1 düz lastik örün. 3 cm lastik ördükten sonra 10 ilmek arttırın. 1 sıra haraşo örün.10 ilmek daha artırdıktan sonra sarı ile 1sıra haraşo örün.10 ilmek daha artırıp krem ile 1 sıra haraşo örün.10 ilmek daha artırıp sarı ile 1 sıra haraşo örün.30 ilmek daha artırıp 5 sıra 1 ters 1 düz lastik örün. Toplamda 147 ilmek olacak (bunun10ilmeği yaka kenarı).sonrakin model için:3 ilmeği işiten çıkarın, sağdaki 1 ilmeği arkadan diğer şişe alın, kalan 2 ilmeği sağ şişe olarak sıra sonuna kadar örün. 2. sırayı ters örüp,3.sırada1. Sıradaki işlemi tersini uygulayın. Bu şekilde4 cm ördükten sonra 7 ilmek arttırıp krem ile 1 sıra haraşo örün.8 ilmek daha artırıp sarı ile haraşo örün. Toplam 162 ilmek olacak. Kol kesimi için ön lastikten sonra 25 ilmek haraşo örüp 26 ilmek kesin. Arka için 50 ilmek daha haraşo örüptekrar26 ilmek kesin.25 ilmek haraşo ve yaka lastiği bitirip, kalan ilmeklerle 17 sıra haraşo örün. 1 sıra sarı, 1 sıra ekru,1 sıra sarı,1 sıra ekru haraşo ile devam edin. Sonraki8 düz sıranın4,5 ve 6. sıralarında, 4’lü ilmek gruplarını 4. sırada düz, 5. sırada haraşo ve 6.sırada düz örün. Aralarına 4 ilmek düz örün. 1 sıra ekru, 1 sıra sarı, 1 sıra ekru, 1 sıra sarı ve 2 sıra ekru haraşo ile bitirin.resimlere tıklayarak büyük hallerini görebilirsinizbebek örgüleri bebek battaniyeleri patik şapka modelleri

Beden: 3-4 yaş grubu. Malzemeler:ANCHOR "Bergama" El Örgü İpliği. (%100 Akrilik)Yaklaşık 400 gr. # 1100 BeyazYaklaşık 100 gr. # 6032 PembeYaklaşık 20 gr. # 6037 Yeşil3,5 numara tığ uçlu örgü şişi3,5 numara örgü tığı5 adet düğme - 24 adet küçük boy sarı inciKullanılan örgüler:Tunus ilmeğiÖlçü: 22 ilmek - 11 tunus ilmeği sırası 10 cm2 eşittir.UYGULAMA:Arka: Tığ uçlu örgü şişi ile 76(80) adet zincir çekin. 2. sıradan itibaren verilen tunus ilmeği örgü açıklamasını takip ederek, 1 sıra tunus ilmeği sırası örün. (Örgü sonuna kadar devam edecek).2. sıradan itibaren verilen motif şema ve açıklamasını takip ederek, şemanın 1-5 sıralarını 1 kez uygulayın. Devamında 20(21) sıra düz örün. 21.(22.) sıra başında sağ reglan kol kesimi için ilk 2 ilmeği düz örün. Sıradaki 3 ilmeği 1 ilmek örün. (2 İlmek kesilmiş olacak). Sırayı örmeye devam edin. Sıra sonunda 5 ilmek kaldığı zaman sol reglan kol kesimi için 3 ilmeği 1 ilmek örün. Kalan 2 ilmeği düz örün. Sonraki her sırada İki kenardan 2 kere ve 14(16) kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu reglan kol kesiminden itibaren 17 cm. 19 sıra (18 cm. 20 sıra) olduğu zaman, arka yaka İçin 32 ilmek kalacaktır. Örgüyü bitirin. Sağ ön: (Giyildiği zaman)Tığ uçlu örgü şişi ile 42(44) adet zincir çekin. 2. sıradan itibaren verilen tunus ilmeği örgü açıklamasını takip ederek, 1 sıra tunus ilmeği sırası örün. 2. sıra başında ilk 5 ilmeği düz örün. 6. ilmekten İtibaren verilen motif şema ve açıklamasını takip ederek, 1-21 İlmeklerini sıra boyunca tekrarlayın. Sonraki sıralar aynı örgü düzeninde şemanın 2-6 sıralarını 1 kez uygulayın. "Bu arada sağ ön ortasına baştan itibaren 3. ve sonraki her 9. sırada olmak üzere 5 adet düğme iliği açın. "7. sıra başında ilk 5 ilmeği düz örün. 6. ilmekten itibaren şemanın 1-21 ilmeklerini 1 kez uygulayın. Kalan İlmekleri düz örün. Sonraki sıralar motif şema İlmeklerini aynı şekilde uygulayarak, şemanın 8-15 sıralarını 3 kez tekrarlayın. Devamında ön ortasındaki ilk 5 İlmeği düz, 6. İlmekten itiba...

ÇOCUK HIRKASI ANLATIMI |  görsel 1
Yapılışı… ARKA :90 ilmek ile başlanır. 1 sıra :1 ters, 1 düz şeklinde lastik yapılır. Düz örgü ile devam edilir. 16 cm örülür. 4 cm 2 ters,2 düz lastik örüldükten sonra bağcık için delikler açılır. 4 cm daha lastik örülüp,düz örgüye geçilir. 6 cm düz örgü örüldükten sonra 5+1+1+1 şeklinde kol oyuntusu yapılır. Boyu 44 cm olunca yaka için 30 ilmek bir seferde kapatılır. Her iki yandan 1+1+1 ilmek eksiltilir. Kalan ilmekler 8+8+7 şeklinde kapatılır.ÖN :50 ilmek ile başlanır. Arka gibi örülür. Boyu 41 cm olunca yaka oyuntusu için 14+1+1+1+1+1+1 şeklinde ilmek kapatılır. Kalan ilmekler omuz için 8+8+7 olarak kapatılır. Düğme yerlerine çıt çıt dikilip, ön kısımlarına tığ ile yapılmış küçük çiçekler dikilir.KOL :40 ilmek ile başlanır. 1 sıra :1 ters,1 düz örülür. 16 cm düz örgü örülür. 4 cm 2 ters, 2 düz lastik örülür. Bağcık için delikler açılır. 7 cm düz örgü örüp kol oyuntusu için eksiltmeye başlanır. Boy 38 cm olunca kalan ilmekler (21 ilmek) tek seferde kapatılır.YAKA :96 ilmek ile 10 cm çift lastik örülür.BAĞCIKLAR :Kol bağcıkları 60 cm,beden bağcığı 100 cm, uçlarına çiçek yapılarak tığla zincir çekil resimlere tıklayarak büyük hallerini görebilirsinizbebek örgüleri bebek battaniyeleri patik şapka modelleri

örgü bebe elbise anlatımı |  görsel 1
Malzeme : Nako Rekor –Nako Bebe ColorRenk no : 517 lacivert (Rekor 2 Yumak), 85292 mavili (B.Color 2 Yumak)Şiş no : 3,5Örgü şekli : Düz örgüAksesuar : 4 adet düğmeBeden : 6-9 ayARKA :Lacivert iplik ile 158 ilmek başlanacak. 2 sıra haroşa yapıldıktan sonra Nako Bebe Color iplikde lacivert iplik ile beraber götürülerek diagramdaki desen etek ucuna yapılıp yine lacivert iplik ile örgüye devam edilirken ara ara 10 ilmek kesilerek 148 ilmek ile örgüye devam edilecek.Tüm beden boyu 32 cm olduğunda Nako Bebe Color iplik bağlanıp örgüye başlanırkenara ara 59 ilmek kesilerek 89 ilmeğe düşülecek. Bebe Color ile 5 cm örüldükten sonra yanlardan kol evi oyuntusu için 1 kere 4 ilmek, 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 1 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Tüm beden boyu 51 cm’de arka yaka ortasından 17 ilmek yanlardan 2 kere 5’e ilmek kesilirken aynı zamanda omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 8 ilmek olarak kesilerek arka parça bitirilecek.ÖN :Arka parça gibi başlanıp aynı sıralı işlemler tekrarlanarak örgüye devam edilip beden boyu 32 cm olduğunda bebe iplik bağlanıp örgüye başlanırken ara ara 59 ilmek kesilip 89 ilmeğe düşülecek. Daha sonraki sırada 42 ilmek örülüp bu ilmeklerin sonuna 5 ilmek şişe artış yapılıp bu parça 47 ilmeğe çıkarılacak. Diğer 47 ilmeklik parçada ayrı olarak örülüp ön ayrım yerinden itibaren 10 sıra örüldüğünde ağ ön parçada 3 ilmek içerden 1. ilik açılıp daha sonra her 12 sırada bir 3 kere ilik açılıp bu parçada toplam 4 adet ilik açılacak. Son ilik üzerine 2 sıra örüldükten sonra ön yaka kesimlerine başlanacak. Yaka kenarından 1 kere 6 ilmek, 1 kere 5 ilmek, 1 kere 4 ilmek, 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 1 kere 1 ilmek kesilip omuzda kalan ilmeklerde 2 kere 8 ilmek olarak kesilerek ön parçada bitirilecek. Parçalar dikilecek.KOL BANDI :Lacivert iplik ile tüm kol evi etrafından şişe toplam 92 ilmek takılıp 2 sıra haroşa örüldükten sonra ilmekler kesilerek bitirilecek.YAKA BANDI :Tüm yaka etrafına 100 ilmek şişe takılıp 2 sıra haroşa yapıldıktan sonra ilm...